Neden Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı?

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi (ETM) Tezsiz Yüksek Lisans Programının içeriği; enerji sektöründeki insan kaynağı ihtiyacına ve ihtiyaç duyulan yetkinliklere yönelik olarak, sektörün temsilcilerinin önerileriyle aktif olarak katıldıkları bir sürecin sonunda geliştirilmiştir. 

Programın hedefleri, katılımcılara; 

 • Geleneksel ve yenilenebilir enerji sistemlerinin teknik özelliklerini, üstünlüklerini ve zayıflıklarını karşılaştırmalı olarak değerlendirebilme,
 • Şirketlerde enerji portföyünü oluşturabilecek şekilde; teknik, ekonomik ve toplumsal faktörleri göz önüne alarak yatırım kararları verebilme,
 • Enerji projelerinin yatırım kararı öncesindeki fizibilite analizlerini hazırlayabilme,
 • Karar verme tekniklerini bilimsel olarak uygulayabilme,
 • Enerji arzı ve güvenliğini etkileyen faktörleri analiz edebilme,
 • Enerji sektöründeki hukuki düzenlemeler, ulusal ve uluslararası politikalar, teşvik ve destekler konusunda güncel bilgileri edinme,
 • Enerji sektörünün dinamiklerini, temel oyuncularını, gelecek dönem eğilimlerini, bu alandaki ulusal ve uluslararası politikaları analiz edebilme,
 • Elektrik dağıtımı ve piyasaların işleyişi konularında bilgi edinebilme,
 • Enerji yatırımlarında risk yönetimi, proje yönetimi ve paydaş iletişimi süreçlerini yönetebilme,
 • Teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge süreçlerinin yönetimi, şirket içi ve şirket dışı girişimcilik gibi konularda uzmanlaşabilme,
 • Uluslararası enerji pazarlarında iş geliştirme süreçlerini öğrenme, bu pazarların dinamiklerini ve karakteristiklerini analiz edebilme, 
 • İklim değişikliği, enerjinin çevresel etkileri ve toplumsal maliyeti, karbon ekonomisi gibi konularda bilgi birikimi sağlayarak, yatırım süreçlerinde doğru kararlar verebilme becerilerini kazandırmaktır.  
   
ETM Tezsiz Yüksek Lisans programı, farklı disiplinlerden, farklı sektörlerden ve farklı tecrübe seviyelerinden gelen yöneticilerin ve yönetici adaylarının, birbirini tamamlayan bilgilerini ve tecrübelerini paylaşabildikleri, zengin bir “beraber öğrenme” platformudur. Program katılımcıları, birbirlerine ve programa yapabilecekleri katkılar göz önünde bulundurularak özenle seçilirler. Tüm program katılımcıların, eğitim süreci boyunca ve mezuniyetleri sonrasında, bu bilgi ve işbirliği ağına aktif olarak katılmaları ve katkı yapmaları özellikle beklenmekte ve hedeflenmektedir.