Program Yapısı


Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı her biri 14 hafta sürecek 3 dönem – toplam 12 ay (Güz, Bahar ve Yaz) süren bir programdır. Programın dersleri Eylül ayında başlar ve bir sonraki senenin Eylül ayında program tamamlanır.

Dersler hafta içi 6 saat ve hafta sonu 6 saat olacak şekilde planlanmıştır,

Program toplam 10 modül (30 kredi) ve kredisiz olarak alınması gereken proje dersinden oluşmaktadır,

Dersler modüler sistemde tasarlanmıştır. Modüler sistemin geleneksel sistemden farkı; kısa bir zaman diliminde sadece belli bir konuya odaklanma imkanı sağlaması, ayrıca modülün bir eğitmen tarafından değil, konusunda uzman bir çok eğitmen tarafından verilmesidir. Her bir modül, 7 hafta ve toplam 42 saat içerisinde tamamlanmaktadır (haftada 6 saat). Modüller içerisindeki dersler farklı öğretim elemanları tarafından verilmekte, modülün genel planlaması modül koordinatörü tarafından yapılmaktadır.

Dersler Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, farklı üniversitelerden misafir öğretim görevlileri ve enerji sektöründe bilgi ve deneyim sahibi profesyoneller tarafından verilmektedir.

Toplam 10 modülün 6’sı, tüm öğrencilere enerji sektörüyle ilgili teknik, yönetimsel ve toplumsal boyutlarda temel bilgileri kazandırmak üzere “zorunlu” olarak belirlenmiştir. İkinci dönemin ikinci yarısından itibaren ise, öğrencilere seçecekleri 4 farklı modül ile teknik / mühendislik ya da yönetim alanlarında uzmanlaşma şansı verilmektedir,

Tüm dersler için eğitim dili İngilizce’dir.

Ders içerikleri ve kullanılacak eğitim yöntemleri, profesyonellere yönelik olarak özgün bir yaklaşımla tasarlanmıştır.