“World Energy Outlook 2014” raporunun Türkiye tanıtımı gerçekleşti

Eğitim Yeri

Hafta içi dersleri Salı ve Cuma günleri 19:00 - 21:45 saatleri arasında,

Haftasonu (Cumartesi) dersleri 
09:00 - 15:45 saatleri arasında Karaköy Minerva Palas'ta gerçekleşir.

TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, raporun Türkiye sunumu Uluslararası Enerji Ajansı’nın Baş Ekonomisti Dr. Fatih Birol tarafından yapıldı.


TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) işbirliğinde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan "World Energy Outlook 2014" raporunun Türkiye tanıtımı nedeniyle bir toplantı düzenlendi. Raporun Türkiye sunumu Uluslararası Enerji Ajansı’nın Baş Ekonomisti Dr. Fatih Birol tarafından yapıldı.

Toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından gerçekleştirildi.

Haluk Dinçer konuşmasında, özellikle yakın coğrafyada enerji piyasalarını yakından etkileyen çok önemli gelişmelerin olduğunu belirtti. Dinçer, “Rusya ve Ukrayna arasında süregelen gelişim, Ortadoğu’da gözlemlediğimiz ağır siyasi dalgalanma endişe verici boyutlardadır. 2014 yılı itibariyle küresel ekonominin zayıf toparlanma eğilimi bir dizi jeopolitik risk ile gölgelenmiş durumdadır. Üstelik yeni tecrübe edinmeye başladığımız bu küresel ölçekte etkileri olan jeopolitik riskleri artması hiçte azımsanacak bir olasılık değildir. 2015 yılına girerken bir yandan mevcut jeopolitik risklerin, ne şekilde yönetileceğini konusunu iyi öngörmek ihtiyacı içerisindeyiz. Diğer yandan ise gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülke gruplarıyla sistematik olarak düşüş gösteren büyüme oranlarının yönetimi sorunu ile de karşı karşıyayız. Böyle bir arka planda enerji başta olmak üzere tüm piyasalardaki hareketlilik, gerek 2014 yılı gerekse önümüzdeki yılı ayrıca kritik bir dönem haline getirmektedir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız konuşmasında, “Türkiye ne AB üyesi ülke olma ile ilgili serüvenden vazgeçer ne de Rusya gibi önemli bir komşusundan vazgeçer” dedi. Bakan Yıldız ayrıca, enerji sektörünün özel sektörle beraber büyüyeceğine işaret ederek, bu kapsamda özel sektörden gelen talepleri ve varsa kaygı ve endişeleri değerlendireceklerini vurguladı.

 

Açılış konuşmalarının ardından Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Dr. Fatih Birol “World Energy Outlook 2014” raporunun ana başlıklarını kamuoyuna sundu.

Dr. Fatih Birol rapor sunumunda, üretim bölgelerinde yaşanan son gelişmeler, ana tüketim merkezlerinde enerjinin hangi kaynaklardan sağlanacağı, enerji verimliliğinin potansiyeli ve 2015 yılında Paris’te gerçekleştirilecek olan İklim Zirvesi Toplantısı ve bunun gibi küresel enerji piyasalarında gündemi belirleyecek konulara ilişkin World Energy Outlook bulgu ve projeksiyonlarını detaylı olarak aktardı.