Neden Sabancı Üniversitesi?

Lectures are Held in

Karaköy Minerva Palas

Weekday classes (Tuesday
and Friday), 19:00-21:45

Weekend classes (Saturday),
09:00-15:45

Enerji çalışmalarının araştırma ve eğitim boyutlarında uluslararası ve üst düzey tecrübeye, farklı disiplinlerden gelen geniş bir akademik kadroya, bu araştırma gücünü destekleyecek araştırma ve uygulama merkezi ve laboratuvar altyapısına, inovasyon ve girişimcilik odaklı bir kurumsal vizyona ve kültüre sahip Sabancı Üniversitesi, sahip olduğu imkânlar ve sürdürmekte olduğu işbirliğine dayalı projeler ile Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı adaylarına özgün fırsatlar sunmaktadır.

Sabancı Üniversitesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitelerini belirlemek amacıyla 2017 yılında yayınlanan sonuçlara göre "İnovasyon ve Girişimcilik" Endeksine göre tüm üniversiteler arasında bu yıl da dördüncü kez birinci sırada yer almıştır. 

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bulunan İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi - Istanbul International Center for Energy and Climate (IICEC) tarafından da desteklenmektedir. Türkiye’nin uluslararası enerji sektöründe giderek artan rolü göz önüne alınarak, enerji ve iklim sorunlarına nesnel ve kaliteli politika çalışmaları sunmak için kurulan IICEC, enerji alanında bölge ve dünya için sürdürülebilir geleceğe yönelik çözümlerin geliştirilmesine destek vermek amacıyla çalışmalarını bölgedeki ve dünyadaki hükümetlerle, sanayi ortaklarıyla, uluslararası örgütlerle, düşünce kuruluşlarıyla ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirliği içerisinde sürdürmektedir. IICEC platformuna, üyeler olarak EnerjiSA, Engie, Eren Holding, Borusan EnBW Enerji, Shell, Siemens ve Zorlu Enerji Grubu enerji sektörünün en büyük şirketleri destek vermektedir.