Başvuru ve Gereklilikler

Eğitim Yeri

Hafta içi dersleri Çarşamba - Cuma günleri 19:00 - 22:00 saatleri arasında ,

Haftasonu(Cumartesi) dersleri saat 09:00 - 16:00 saatleri arasında Karaköy Minerva Palas'ta gerçekleşir

2018-2019 Akademik Yılı Başvuruları

SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili enstitünün “Kabul Jürisi” tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, jürinin önerilerinin ilgili enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, mülâkat için çağrılabilirler. Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

 

 

1

Online Başvuru Formu

Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvuru formunun bir çıktısı eklenmelidir.

2

Program Başvuru Formu

ETM programı başvuru formu

3

Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

4

Niyet Mektubu

Adayın söz konusu programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri özetlenmelidir.

5

Özgeçmiş (CV)

Özgeçmiş bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

6

Fotoğraf

Bir adet vesikalık fotoğraf teslim edilmelidir,

7

İki adet Referans Mektubu

Online sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.

5 yılı aşkın süredir endüstride çalışan adaylar için her iki referans mektubu çalıştığı iş yerinden, endüstri tecrübesi 5 yılın altında olan adaylar için en az bir referans mektubu çalıştığı iş yerinden, diğeri öğretim üyelerinden alınabilir.

8

Mezuniyet Dereceleri

Başvuru için lisans derecesi gerekmektedir.
Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir. Lisans mezuniyet ortalaması için herhangi bir alt sınır belirlenmemiştir. Lisans mezuniyet puanı, jüri tarafından değerlendirme puanının hesaplanmasında belli bir ağırlıkla kullanılır.

9

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

TOEFL

Internet-based test (IBT): En az 78 puan

PTE

En az 48

CAE 

En az B

CPE 

En az C

KPDS

En az 65 puan

ÜDS

YDS

e-YDS

YÖKDİL 

*ELAE

Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı'ndan geçer not almak.
*ELAE sınavı 3 bölümden oluşmaktadır: Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Yazma. Sınavın, %50’si dil bilgisi ve kelime bilgisi bölümlerinden, geri kalan %50’si yazma bölümünden oluşmaktadır. Sınav ücretsizdir. Başvurunuz Enstitü tarafından kabul edildiğinde, sınava otomatik olarak kaydınız yapılmaktadır. Sınavın tarihi, zamanı, yeri ve sonucu hakkında daha sonra Enstitü tarafından sizinle bilgi paylaşılacaktır 

 Başvurular için son gün:

Erken Başvuru Son: 1 Haziran 2018

Mülakatlar: 4 Haziran 2018

İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE): 11 Haziran 2018


Son Başvuru: 7 Eylül 2018

Mülakatlar: lütfen iletişime geçiniz.

İngilizce Dil Ölçme Sınavı (ELAE): lütfen iletişime geçiniz.
 

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim dili İngilizce olduğundan  tablonun 8. maddesinde yer alan asgari puanların sağlanılması ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: 

    • TOEFL, PTE: 2 yıl
    • CAE, CPE 3 yıl
    • KPDS, ÜDS, e-YDS ve YDS 5 yıl
Değişen YÖK mevzuatı gereğince;

a) Geçerli Sınavlar
Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen ve Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlara kayıtta geçerli olan sınavların listesinde güncelleme yapılmıştır; IELTS, TOEFL-PBT ve TOEFL-CBT sınavlarının eşdeğerliği, YÖK tarafından tanınMAmakta olup; lisansüstü programlara kayıtlarda geçerli olmayacaklardır.
 
b) Sınav Merkezleri
Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen, eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen ve Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlara kayıtta geçerli olan uluslararası eşdeğer sınavların; Türkiye’de yapılıyor olması halinde; devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması koşulu aranmaktadır.
Bu yeni düzenlemenin duyurulduğu tarihe kadar (duyuru tarihi: 26 Şubat 2016) yapılmış sınavlara ilişkin belgeler ile devlet üniversiteleri dışındaki yabancı dil sınavı kurumlarına (Türkiye içinde), duyuru tarihinden önce yapılmış başvurularda ise duyuru tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılacak sınavlara ilişkin belgelerin; (b) bendindeki koşula uygun olarak verilmiş olduğu kabul edilecektir.
 

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (*ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda Lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sınava hazırlık için çeşitli önerileri, soru formatları konusunda bilgi edinmek ve pratik yapmak amacıyla örnek test sorularını Diller Okulu "Practice Test" sayfasında bulabilirsiniz.  

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi; 2013-2014 Akademik Yılı Güz dönemi itibariyle Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza öğrenci kabulünde ALES ve eşdeğeri sınav notu getirme koşulu kaldırılmıştır.

Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin orjinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır.

Başvurulan her program için ayrı başvuru dosyası hazırlanmalıdır.

Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.

Başvuru Adresi

Adaylar, başvuru belgelerini on-line sisteme yükler ve Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

  Adres Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27, Tuzla, 34956 Istanbul 

  Telefon 0 (216) 483 90 93 

  Faks 0 (216) 483 90 73

  E-mail studentinfo@sabanciuniv.edu