Neden Sabancı Üniversitesi?

Training Location

The weekday classes(Wednesday - Friday) are conducted between 07:00pm-10:00pm,

The weekend (Saturday) classes are conducted between 09:00am-04:00pm at Karaköy Minerva Palas.

Enerji çalışmalarında araştırma ve eğitim boyutlarında uluslararası ve üst düzey tecrübeye, farklı disiplinlerden gelen geniş bir akademik kadroya, bu araştırma gücünü destekleyecek araştırma ve uygulama merkezi ve laboratuvar altyapısına, inovasyon ve girişimcilik odaklı bir kurumsal vizyona ve kültüre sahip Sabancı Üniversitesi, sahip olduğu imkanlar ve sürdürmekte olduğu işbirliğine dayalı projeler ile Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı adaylarına özgün fırsatlar sunmaktadır.

Sabancı Üniversitesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversitelerini belirlemek amacıyla 2012 yılında yayınlanan "İnovasyon ve Girişimcilik" Endeksine göre tüm üniversiteler arasında birinci sırada, 2013 yılında ise ikinci sırada yer almıştır.

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bulunan İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi - Istanbul International Center for Energy and Climate (IICEC) tarafından da desteklenmektedir. Türkiye’nin uluslararası enerji sektöründe giderek artan rolü göz önüne alınarak, enerji ve iklim sorunlarına nesnel ve kaliteli politika çalışmaları sunmak için kurulan IICEC, enerji alanında bölge ve dünya için sürdürülebilir geleceğe yönelik çözümlerin geliştirilmesine destek vermek amacıyla çalışmalarını bölgedeki ve dünyadaki hükümetlerle, sanayi ortaklarıyla, uluslararası örgütlerle, düşünce kuruluşlarıyla ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirliği içerisinde sürdürmektedir. IICEC eş başkanları olarak EnerjiSA, General Electric (GE) üyeleri olarak da Akenerji, Ciner Grubu, Eren Holding, Genel Energy, Shell, Siemens ve Zorlu Enerji Grubu gibi enerji sektörünün en büyük şirketleri platforma destek vermektedir.