Mezunlara Kazandıracakları

Training Location

The weekday classes(Wednesday - Friday) are conducted between 07:00pm-10:00pm,

The weekend (Saturday) classes are conducted between 09:00am-04:00pm at Karaköy Minerva Palas.

Program mezunları; enerji sektöründe yönetim ya da mühendislik alanlarında uzmanlaşma şansına sahip olacak ve bu sektörde farklı şirketlerde Ar-Ge, ürün geliştirme, iş geliştirme, sürdürülebilirlik yönetimi, pazar analizi gibi alanlarda, enerji ve çevre politikalarıyla ilgili kamu kuruluşlarında ve danışmanlık gibi bağımsız pozisyonlarda birçok farklı kariyer fırsatı bulacaktır.

Programın ve derslerin içeriği uygulama ağırlıklı olacak ve enerji sektöründeki farklı konularda uygulama alanlarını kapsayacak şekilde çok disiplinli bir yaklaşımla oluşturulmuştur. Program kapsamında Sabancı Üniversitesi’nde farklı disiplinlerde çalışan böğretim üyeleri, yerli ve yabancı diğer üniversitelerden misafir öğretim elemanları ve özel sektörden yönetici, araştırmacı ve uzmanlar ders / seminer verecek ve öğretim süresi boyunca her öğrenci kendisi için belirlenen öğretim üyesi / mentör ile uygulamalı bir proje üzerinde çalışacaktır.

Tüm bunlara ek olarak, farklı sektörlerden ve şirketlerden profesyonellerin katılımıyla oluşacak olan bilgi ve iş ağları, gelecek dönemlerde kurumlar-arası ve sektörler-arası işbirliği fırsatları doğurması açısından ek katma değer yaratacaktır.